บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ฒซอส เมเนจเมนท์ จำกัด : PWD Outsource Management Co., Ltd.

บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ก่อตั้งโดยผู้พิการ เพื่อเป็นตัวกลางระหว่างภาคเอกชน ที่มีความต้องการให้โอกาส (ถือเป็นงานด้าน CSR ได้เช่นกัน) ผู้พิการในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ รวมถึงรับเข้าทำงาน และผู้พิการที่มีความตั้งใจทำงาน เพื่อแสดงศักยภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายของลูค้า ด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ บนเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้พิการ เช่น การพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการ (เฉพาะสำหรับผู้พิการ)คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต มือถือ เป็นต้น (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิ้งค์นี้)

สนใจให้ผู้พิการร่วมงาน ติดต่อได้ที่

นายปรีดา ลิ้มนนทกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ
มือถือ : 086-314-7866
บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด
133/388 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 02-116-5334 โทรสาร : 02-571-4822

Mr. Preeda Limnontakul
Managing Director
Mobile : 086-314-7866
PWD Outsource Management Co., Ltd.
133/388 Moo 2, Bangkruy-Sainoi Rd.,
Pimonraj, Bangbuathong, Nonthaburi, Thailand 11120
Tel. : 02-116-5334 Fax. : 02-571-4822


1 ความคิดเห็น: