โครงการ "เป้ยังชีพ" ช่วยเหลือชีวิตคนพิการรุนแรง

โครงการ Workable "พิการแต่ทำงานได้" ฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35

รายการ "ยิ้มสู้" ตอนคนทุพพลภาพมืออาชีพ

"ยิ้มสู้" ตอนคนทุพพลภาพมืออาชีพ 1/2"ยิ้มสู้" ตอนคนทุพพลภาพมืออาชีพ 2/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น