บริษัท เอ็ดดูเคชั่น แอท คลิก จำกัด : Education at Click Co., Ltd.

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น แอท คลิก จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นจากการพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจที่จะสนับสนุนให้ประชากรในประเทศไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ อาทิเช่น โปรแกรมการเรียนรู้ด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ClickPhonics ซึ่งเป็นโปรแกรมฯ ตัวแรก ที่ทางบริษัทได้รับสิทธิ์ในการทำการตลาดในประเทศไทย เป็นต้น และบริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นในการสร้างอาชีพ รายได้ ให้กับผู้พิการด้วยครับ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป
มือถือ : 086-314-7866
133/388 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 02-924-2726 โทรสาร : 02-924-2726

General Manager
Mobile : 086-322-9307
133/388 Moo 2, Bangkruy-Sainoi Rd.,
Pimonraj, Bangbuathong, Nonthaburi, Thailand 11120
Tel. : 02-924-2726 Fax. : 02-924-2726ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น